kancelaria

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Janusz Ziejewski – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1974 roku oraz studia podyplomowe w zakresie problematyki ubezpieczeniowej w Polsko – Fracuskim Instytucie Ubezpieczeń, a także w obszarze rozpoznawania i zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.

Usługi prawne świadczy od chwili uzyskania uprawnień radcy prawnego w 1978 roku. Od początku lat osiemdziesiątych specjalizuje się w problematyce prawa spółdzielczego, mieszkaniowego, gospodarczego oraz ubezpieczeń społecznych i gospodarczych.

Od 1984 roku swoją działalność w znacznym stopniu skoncentrował na świadczeniu pomocy osobom poszkodowanym we wszelkiego rodzaju wypadkach. Utworzone w tym celu biuro, jako jedno z pierwszych w Polsce, świadczyło w sposób kompleksowy usługi związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

W związku z przemianami ustrojowymi w latach dziewięćdziesiątych podjął czynności prawno – organizacyjne w celu utworzenia spółki kapitałowej, której zadaniem było prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń. W 1992 roku spółka uzyskała zgodę Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej/reasekuracyjnej pod nazwą Korporacja Ubezpieczeniowa „FILAR” S.A., później również w zakresie ubezpieczeń na życie powstała spółka „Filar – Życie”. W następstwie zmian właścicielskich akcjonariatu zagranicznego, spółki „Filar” i „Polonia” połączone zostały w spółkę działającą pod nazwą Towarzystwo Ubezpieczeń „UNIQA” S.A. W zarządzie tych spółek zasiadał do końca 2008 r.

Ponad 30 – letnia praktyka zawodowa oraz współpraca ze specjalistami z różnych branż pozwala na profesjonalne świadczenie usług prawnych wymagających nie tylko prawidłowego zrozumienia oczekiwań Klienta, ale także umiejętności przewidywania skutków prawnych lub gospodarczych wynikających z zaproponowanych rozwiązań.

Od 2010 roku siedziba kancelarii znajduje się w Prawobrzeżnej części Szczecina.

Zapraszam do współpracy

podpis